payrollonderwijs.nl

Payroll onderwijs

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor het onderwijs in Nederland.

Misschien wilt u als werkgever in het onderwijs uw onderwijzers en/of overige medewerkers geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen? Dan bent u bij payroll onderwijs aan het juiste adres. Payroll onderwijs is namelijk de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in en voor het onderwijs in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor en in het onderwijs in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor en in het onderwijs in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor uw onderwijsinstelling, onderwijzers/docenten/leraren/leerkrachten en overig personeel in het onderwijs, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in en voor het onderwijs in Nederland.

Vraag een payrollofferte in en voor het onderwijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

U wilt zich richten op het werven en selecteren van goede en vakbekwame onderwijzers voor uw onderwijsinstelling. Als geen ander weet u iedere keer weer, ondanks het tekort aan onderwijzend personeel in Nederland, de juiste persoon voor uw openstaande functie te vinden. Maar vervolgens wilt u zich geen zorgen over alle zaken, die aan het formeel juridisch werkgever verbonden zijn, maken. Dan is payroll voor u een zeer aantrekkelijke oplossing. Bij payroll neemt een payrollbedrijf u alle administratieve lasten en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s omtrent uw onderwijzers/docenten/leraren uit handen. Dit zodat u en uw onderwijzend personeel zich weer op het onderwijzen van kleuters/peuters/leerlingen/scholieren/studenten in Nederland kunnen richten!

Waarom payroll in het onderwijs?

De inzet van payrollkrachten is een uitstekende manier om incidentele en langdurige onderbezetting in het onderwijs op te vangen. Helaas brengt de inzet van tijdelijke medewerkers veel werk en risico’s binnen het onderwijs met zich mee. De oplossing voor u is dan payroll. Bij payroll neemt een payrollbedrijf namelijk alle administratieve rompslomp (o.a. arbodienstverlening) en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s omtrent uw medewerkers en/of onderwijzers van u als werkgever over. U beschikt tegen uiterst scherpe payrolltarieven hierdoor met payroll over extra capaciteit voor uw onderwijsinstelling, echter zonder allerlei financiële werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag.

Bij payroll schakelt u het payrollbedrijf pas in nadat u een geschikte onderwijzer/leraar/docent en/of medewerker heeft gevonden. Op dat moment neemt het payrollbedrijf bij payroll uw medewerker en/of onderwijzer in dienst (op de loonlijst = payroll vertaalt uit het Engels) en tevens alle werkgeverslasten en -verplichtingen van u over. Het payrollbedrijf draagt dus bij payroll zorg voor het gehele traject, van arbeidscontracten opstellen tot verzuimbegeleiding, van salarisbetalingen tot facturatie en van afdrachten van premies en loonbelasting tot de vlekkeloze verwerking van alle personele, wettelijke en CAO-wijzigingen binnen het onderwijs.

Binnen de sector onderwijs wordt payroll dus steeds vaker toegepast. Bij payroll onderwijs kennen wij de vele mogelijkheden van payroll voor onderwijsinstellingen en hebben ons daarom binnen de onderwijssector verder gespecialiseerd. Zo kunnen wij zorgen dat uw onderwijzers/docenten/leraren bij payroll uitstekende arbeidsvoorwaarden, die nauwelijks van uw eigen onderwijzend personeel in het onderwijs verschillen, krijgen. Dergelijke uitstekende arbeidsvoorwaarden maken het hierdoor voor u nog meer mogelijk om de beste onderwijzers/docenten/leraren en/of medewerkers op de arbeidsmarkt aan uw onderwijsinstelling te binden.

Vraag een payrollofferte in en voor het onderwijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payroll in het onderwijs?

De kosten van payroll zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf in het onderwijs medewerkers en/of onderwijzers in dienst heeft, maakt uw onderwijsinstelling deze kosten ook. Hierbij moet u echter met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een loonadministratiekantoor of accountant uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten.

U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere dienst en/of product weer extra administratief werk bij. Bij payroll onderwijs besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor bent u in veel gevallen goedkoper uit en bespaart u direct op uw personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij payrolltarieven in Nederland inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, afdrachten premies en loonbelastingen, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico’s, salarisadministratie en contractbeheer.

Payroll onderwijs baseert haar payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem uw CAO bruto uurlonen en WML), van een medewerker en/of onderwijzer. Het payrolltarief bij payroll onderwijs wordt berekend door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekeningsfactor of loonsom) te vermenigvuldigen. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van de omrekeningsfactor bij payroll wordt mede door de functie, arbeidsverleden, CAO, soort arbeidsovereenkomst en ziekterisico’s bepaald.

U weet bij payroll onderwijs dus van te voren wat een medewerker en/of onderwijzer in het onderwijs u per gewerkt uur kost, daar u bij payroll onderwijs alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en/of onderwijzers betaald. Bij ziekte of vakantie van een medewerker en/of onderwijzer heeft u dan bij payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden voor uw onderwijsinstelling, dan bent u sowieso met payroll onderwijs 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen op payroll overzet, tot wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll onderwijs

Wij van payroll onderwijs kunnen elke werkgever in het onderwijs een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor het onderwijs in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw onderwijsinstelling, onderwijzers/docenten/leraren en overige medewerkers in het onderwijs in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor en in het onderwijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven voor en in het onderwijs

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll onderwijs ook hun payrolldiensten o.a. in en voor het onderwijs aan. Sommige zijn net als ons in payroll in en voor de onderwijssector in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in en voor het onderwijs

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel werkgevers in het onderwijs in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll in het onderwijs

U weet vooraf wat uw personele kosten in het onderwijs met payroll zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen en budgettering rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en/of onderwijzers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 online een zeer nauwkeurige inzage met payroll in uw totale salaris- en personeelskosten van uw onderwijsinstelling.

U blijft de baas binnen uw onderwijsinstelling met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw onderwijzers/docenten/leraren en overige medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw onderwijsinstelling. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll in het onderwijs namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw onderwijsinstelling, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw onderwijzers/docenten/leraren en overige medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Lagere personeelskosten met payroll in het onderwijs

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll onderwijs uw personeels- en salarisadministratie van uw onderwijsinstelling met payroll voor scherpe payrolltarieven verzorgen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers en/of onderwijzers zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll in het onderwijs aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll in het onderwijs veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau in en voor de onderwijssector samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Minder administratie met payroll in het onderwijs

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll in het onderwijs heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw onderwijsinstelling.

Geen werkgeversrisico's meer met payroll in het onderwijs

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers en/of onderwijzers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers en/of onderwijzers. U heeft bij payroll in het onderwijs namelijk geen onderwijzend of ondersteunend personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in het onderwijs

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers en/of onderwijzers bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll in het onderwijs niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers en/of onderwijzers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en diverse collectieve verzekeringen voor uw medewerkers en/of onderwijzers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers en/of onderwijzers wordt door payroll onderwijs bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw medewerkers en/of onderwijzers in het onderwijs in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor en in het onderwijs in Nederland bij ons aan!